jump to navigation

Pemberitahuan Ibadah 24 Mei 2020

Posted by onkp in Tidak Dikategorikan.
add a comment

OROISA YESU 21 Mei 2020

Posted by onkp in Tidak Dikategorikan.
add a comment


40 hari me no aefa wemaoso Yesu ba mofanõ Ia ba zorugo. Mõi Ia ba nomo NamaNia, idari-dari ba wangehaogõ nahia ba niha samati khõNia.
So huhuo Yesu (pesan, amanat agung) ba nda nifahaõNia fatua lõ mofanõ Ia : enaõ laturiaigõ turia somuso dõdõ ba zisagõrõ ulidanõ. Ibe’e khõra amanat ba wanuturu lala dozi niha si no elungu, enaõ tola falukha ira waomuso dõdõ.

(lebih…)

Doa syukur Daud 17 Mei 2020

Posted by onkp in Tidak Dikategorikan.
add a comment
16Lalu masuklah raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan TUHAN sambil berkata: “Siapakah aku ini, ya TUHAN Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini?
17Dan hal ini masih kurang di mata-Mu, ya Allah; sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya TUHAN Allah.
18Apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepada-Mu dalam hal Engkau memuliakan hamba-Mu ini? Bukankah Engkau yang mengenal hamba-Mu ini?
19Ya TUHAN, oleh karena hamba-Mu ini dan menurut hati-Mu Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu.
20Ya TUHAN, tidak ada yang sama seperti Engkau dan tidak ada Allah selain Engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami.
21Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel, yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umat-Nya, untuk mendapat nama bagi-Mu dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umat-Mu yang telah Kaubebaskan dari Mesir?
22Engkau telah membuat umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya dan Engkau, ya TUHAN, menjadi Allah mereka.
23 Dan sekarang, ya TUHAN, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang Kauucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya dan lakukanlah seperti yang Kaujanjikan itu.
24 Maka nama-Mu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata: TUHAN semesta alam, Allah Israel adalah Allah bagi orang Israel; maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu.
25 Sebab Engkau, ya Allahku, telah menyatakan kepada hamba-Mu ini, bahwa Engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ke hadapan-Mu.
26 Oleh sebab itu, ya TUHAN, Engkaulah Allah dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu.
27 Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati, ya TUHAN, diberkati untuk selama-lamanya.”
(1 Tawarikh 17:16-27)

(lebih…)

Doa Bersama Hadapi Wabah Covid-19 13 Mei 2020

Posted by onkp in Tidak Dikategorikan.
add a comment

Minggu, 10 Mei 2020 10 Mei 2020

Posted by onkp in Pelayanan.
add a comment

Dane² wa’owulo : Roma 8:31-39
Nibaso fõna huhuo : 5 Moze 31:14-22
Bõrõ huhuo : Fama’ele’õ 12:10-12
Nitanõ ba dõdõ: Fama’ele’õ 12:12
Sinunõ : 17, 280, 281, 268
Kidung jemaat : 14, 54, 72, 179